×
Przedszkole Niepubliczne Integracyjne "MIŚ"

Kronika

Historia

1 września 2002 r Przedszkole Publiczne nr 9 im. Czesława Janczarskiego przekształcono w Przedszkole Niepubliczne „MIŚ”. Jako przedszkole integracyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych działa od 2006r. Placówka zatrudnia 24 nauczycieli, 1 psychologa, 11 osób obsługi oraz współpracuje z 5 specjalistami prowadzącymi zajęcia dodatkowe m.in. rehabilitację ruchową, rehabilitację na basenie, muzykoterapię, dogoterapię, tenis, naukę pływania, zumbę, zajęcia sportowe. Dyrektor Przedszkola stawia na rozwój kadry finansując studia podyplomowe i liczne specjalistyczne kursy.

Rodzice dzieci niepełnosprawnych nie ponoszą żadnych opłat za uczęszczanie dziecka do przedszkola, a dodatkowo przedszkole pokrywa koszt uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjno-terapeutycznych w Centrum i Hipoterapii i Rehabilitacji "Zabajka" w Stawnicy. Aktywnie wspomaga rodziców w zbieraniu 1%, co rok włącza się w zbieranie funduszy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz innych akcji charytatywnych.

Nauczanie indywidualne

Nasze przedszkole organizuje nauczanie indywidualne dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą uczęszczać do przedszkola lub do grupy rówieśniczej. Nauczaniem indywidualnym obejmuje się uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie urtudnia uczęszczanie do przedszkola. Nauczanie w przedszkolu organizowane jest w sposób zapeniający realizację wskazań wynikających z potrzeb edukacyjnych oraz zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, określonych w orzeczeniu o potzrebie indywidualnego nauczania.

Nauczanie indywidualne prowadzone jest przez jednego lub kilku nauczycieli oraz przez specjalistów.

Zajęcia w ramach indywidualnego nauczania prowadzi się:

  • w miejscu pobytu ucznia, w szczególności w domu rodzinnym;
  • z grupą wychowawczą w przedszkolu;
  • indywidualnie w odrębnym poieszczeniu w przedszkolu.

Punkt konsultacyjny

Jeżeli coś niepokoi Cię w zachowaniu dziecka, pragniesz uzyskać poradę, wskazówki do pracy z dzieckiem - skorzystaj z możliwości konsultacji z psychologiem. W trakcie konsultacji rodzic może uzyskać odpowiedzi na frapujące go pytania, omówić zachowania dziecka, które budzą niepokój oraz porozmawiać o rozwoju swojego dziecka. Przedszkole "Miś" zaprasza na bezpłatne konsultacje z psychologiem. Z konsultacji mogą skorzystać również rodzice dzieci nieuczęssczających do Naszego Przedszkola.

Przedszkole wspiera drużynę harcerską 13 Czarny Szczep ZHP im. Zawiszy Czarnego w Szczecinku.

Placówka współpracuje z Instytutem Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku, SAPiK, Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji w Stawnicy, Lasami Państwowymi, ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt, szczecineckimi szkołami, Komendą Państwowej Straży Pożarnej, Komendą Powiatową Policji, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Kronika Przedszkola

Poniżej zamieszczono zdjęcia wybrane z naszej Kroniki, część tych fotografii ma już kilka lat...

UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

Aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.