×
Przedszkole Niepubliczne Integracyjne "MIŚ"

Projekty Unijne

 

Przedszkole Niepubliczne „MIŚ" B. Kawczyńska M. Wiórek s.c. wraz z Kronospan Szczecinek Sp. z o. o. realizuje projekt nr RPZP.08.01.00-32-K034/17 pn.: „Przedszkole przyzakładowe najlepszym rozwiązaniem dla dzieci i rodziców" w ramach Działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej,  w wyniku utworzenia 60 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata, w tym 6 dzieci niepełnosprawnych, rozszerzenie oferty placówki przedszkolnej o zajęcia specjalistyczne                    i zwiększające szanse edukacyjne oraz podniesienie kompetencji wśród 2  nauczycieli w wyniku udziału w studiach podyplomowych na kierunku neurologopedia i  surdopedagogika.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 112 207,99 PLN

Wkład własny: 196 272,00 PLN

Okres realizacji projektu od 01.09.2017 r. -31.08.2018 r., oraz utrzymanie nowo utworzonych miejsc przedszkolnych przez okres 2 lat tj. do 31.08.2020 r.

W okresie od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.  nie będą pobierane żadne opłaty od rodziców dzieci, z tytułu korzystania z przedszkola. Po tym okresie opłaty i ich wysokość będzie naliczana zgodnie ze Statutem  Przedszkola.

Rekrutacja do przedszkola przyzakładowego została przeprowadzona w okresie 03.04.2017 do 22.08.2017 r. w wyniku, której do przedszkola zostało przyjętych 60 dzieci, w trzech grupach (dwie grupy  trzylatków, jedna grupa 4 latków), w tym 6 dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Od 01.10.2017 r. dwie nauczycielki rozpoczęły studia podyplomowe,  jedna na kierunku surdopedagogika, druga neurologopedia, w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.  

 

Godz. otwarcia Przedszkola

6.30 do 17.00.

od poniedziałku  do piątku

UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

Aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.