O przedszkolu

REALIZOWANE PROGRAMY

Przedszkole pracuje w oparciu o podstawę programową MEN-XXI wieku

Nowatorskie programy nauki czytania i pisania, współczesne elementy edukacji matematycznej, aktualne zagadnienia ekologii w naszym kraju oraz w oparciu o sieć zagadnień przybliżających tematykę Unii Europejskiej.

Przedszkole Niepubliczne „MIŚ” jest przedszkolem ekologicznym

Miesiąc wrzesień jest okazją do szczególnego zamanifestowania ekologicznych postaw. Odbywa się w tym terminie ogólnoświatowa akcja Sprzątania Świata. W przedszkolu udział w akcji poprzedzony jest sadzeniem przez dzieci drzewek i sadzonek kwiatów. Podobnym programem edukacyjnym o charakterze ekologicznym jest nasz udział w obchodach Dnia Ziemi i hucznie obchodzony Pierwszy Dzień Wiosny (pod egidą Optymistycznego Przedszkola).W miesiącu lutym przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji zbierania zużytych baterii, która to cieszy się dużym zainteresowaniem.

Optymistyczne przedszkole

W 2006 roku przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Programu Optymistyczne Przedszkole autorstwa: I.Dzierzgowskiej i M.Nawrot. Według programu celem wychowania jest rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczenie, jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty. Celem wspólnych dążeń nauczycieli i rodziców jest wychowanie dzieci, by przejawiały one zachowania i działania konstruktywne, życzliwe i przyjazne dla innych ludzi, altruistyczne w stosunkach zbiorowych i zespołowych. Ważne jest też by dzieci były zgodne, chętne do pomocy i współpracy, tolerancyjne, by kochały to, co jest naprawdę cenne i godne kochania, były wrażliwe na krzywdę ludzką i niesprawiedliwość, zaangażowane we wszystko to, co może maksymalizować szczęście każdego człowieka. W programie przewija się takie hasło jak „dobry kolega, dobra koleżanka” mające za zadanie podejmowanie nowych wyzwań oraz radzenie sobie w trudnych sytuacjach przez dzieci.

Główne cele:

  • tworzenie okazji do budowania konstruktywnych więzi
  • rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów
  • swobodne wyrażanie próśb i oczekiwań przez dzieci
  • rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości
  • uczenie jak radzić sobie w różnych sytuacjach
  • rozwijanie zainteresowań i talentów
  • uczenie życzliwości, empatii, pomagania innym oraz przyjaźni

„Optymiści lepiej się uczą są zdrowi, więcej zarabiają, zakładają długotrwałe i szczęśliwe małżeństwa, utrzymują więź ze swoimi dziećmi, dziećmi nawet dłużej żyją„

Alan Loy Mc Ginnis

...Chcemy gorąco zachęcić wszyskich rodziców do udziału w naszym programie...

Zapraszamy

Centrum Edukacji Ekologicznej Szczecinek Poradnia Szczecinek Juchowo Farm Zumba Szczecinek Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji ZABAJKA Powiat Szczecinek Samorządowa Agencja Promocji i Kultury Fundacja - Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka
projekt / wykonanie strony www: graffik.com.pl