Kadra

mgr Dorota Bąk-Jóźwiak

Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym

Ukończyła psychologię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w 2010 roku, realizując ścieżkę specjalizacyjną - psychologia kliniczna. Praktykę zawodową zdobyła na Oddziale Dziecięco - Młodzieżowym w Klinice Psychiatrii Rozwojowej Zaburzań Psychotycznych i Wieku Podeszłego Akademii Medycznej w Gdańsku oraz Specjalnym Ośrodku Rewalidcyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. W latach 2008 - 2010 współpracowała ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku prowadząc indywiualne zajęcia terapeutyczno-edukacyjne z dziećmi z autyzmem w ramach specjalistycznych usług opiekuńczo - terapeutycznych. Ukończyła III-stopniowe szkolenie - "TERAPIA BEHAWIORARNA DZIECI Z AUTYZMEM" w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka i Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku. W  roku 2012 ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie, kierunek - Stosowana Analiza Zachowania. Od roku 2012 pracuje pod superwizją trenera i terapeuty z Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. W roku 2014 ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim - Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju.

 

Lp.

 

 

Imię i nazwisko

 

Wykształcenie

 

Stopień awansu zawodowego

 

Kursy

 

1.

 

 

Izabela Krzykanowska

 

*Studium nauczycielskie

 

nauczyciel mianowany

 

*kurs- Glottodydaktyka

*kurs- Gimnastyka korekcyjno-wyrównawcza

*kurs- Pierwsza pomoc przedmedyczna

*trzystopniowy kurs- Stosowana analiza zachowania- metoda behawioralna

 

2.

 

 

Małgorzata Czeluścińska

 

*Studium nauczycielskie

 

nauczyciel

mianowany

 

*kurs- Terapii Pedagogicznej

*kurs- Glottodydaktyka

*kurs- Pierwsza pomoc przedmedyczna

*trzystopniowy kurs- Stosowana analiza  zachowania- metoda behawioralna

*kurs: Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

*kurs Oligofrenopedagogika

 

 

3.

 

 

Gut Danuta

 

*Studium nauczycielskie

*licencjat z pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną

*studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika

*studia podyplomowe: Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci z autyzmem z elementami integracji sensorycznej

 

 

nauczyciel mianowany

 

*kurs- Glottodydaktyka

*kurs- Pierwsza pomoc przedmedyczna

* trzystopniowy kurs- Stosowana analiza zachowania- metoda behawioralna

*kurs dla kierowników wycieczek

*kurs: niepełnosprawność społeczna czyli zespół Aspergera i zaburzenia pokrewne

*kurs: Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci z zaburzeniami rozwoju

*VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Autyzm-efektywne sposoby uczenia w praktyce i badaniach”.

*kurs: Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

 

 

4.

 

 

Anna Sikorska- Staciwa

 

*licencjat z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

*mgr pedagogiki wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego

* studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika

 

nauczyciel mianowany

 

*certyfikat języka angielskiego st.I

*kurs –Pierwsza pomoc przedmedyczna

*trzystopniowy kurs- Stosowana analiza zachowania – metoda behawioralna

*kurs: Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

 

 

5.

 

 

Joanna Bieniek

 

*licencjat z pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną

*mgr  pedagogiki

*studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika

*studia podyplomowe: Tyflopedagogika

 

 

nauczyciel

mianowany

 

*praca nad dziećmi z zaburzeniami ADHD

*trzystopniowy kurs- Stosowana analiza zachowania- metoda behawioralna

*kurs- Pierwsza pomoc przedmedyczna

*kurs- Czytanie i pisanie pismem punktowym L.Braille’a

*kurs: Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

 

 

6.

 

 

Anna Szwedowicz

 

*licencjat z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

*mgr  pedagogiki

*studia podyplomowe- Logopedia

*studia podyplomowe:

Oligofrenopedagogika

*studia podyplomowe: Wczesna interwencja logopedyczna

*studia podyplomowe: Edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

 

nauczyciel mianowany

logopeda

 

 

*trzystopniowy kurs- Stosowana analiza zachowania- metoda behawioralna

*kurs- Makaton-znaki manualne i symbole

*kurs- Pierwsza pomoc przedmedyczna

*kurs: Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

 

 

7.

 

 

Justyna Kowal

 

*licencjat z pedagogika wczesnoszkolnej z przedszkolną

*mgr psychopedagogiki

* studia podyplomowe: Nauczanie języka angielskiego we wczesnej edukacji

 

nauczyciel kontraktowy

 

*certyfikatjęzykaangielskiego UNIVERSITY of CAMBRIDGE B1 ESOL

 First Certificate in English Council of Europe Level B2

 

8.

 

 

Anna Mleczek

 

*studium nauczycielskie

 

nauczyciel mianowany

 

*trzystopniowy kurs- Stosowana analiza zachowania- metoda behawioralna

*kurs- Pierwsza pomoc przedmedyczna

 

9.

 

 

Anna Kiełbowska

 

*mgr pedagogiki zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

*studia podylomowe:

Oligofrenopedagogika

*studia podypomowe: Tyflopedagogika

 

 

nauczyciel mianowany

 

*trzystopniowy kurs- Stosowana analiza zachowania- metoda behawioralna

*kurs- Pierwsza pomoc przedmedyczna

*kurs: Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

*kurs języka migowego

 

 

10.

 

 

Emilia Paszewska

 

*licencjat z pedagogiki zintegrowanej wczesnoszkolnej i przedszkolnej

*mgr  pedagogiki

 

nauczyciel kontraktowy

 

*kurs kwalifikacyjny

Oligofrenopedagogika

*trzystopniowy kurs- stosowana analiza zachowania- metoda behawioralna

*kurs- Makaton- znaki i symbole

*kurs kwalifikacyjno- korekcyjny THERA- BAND

*kurs- Pierwsza pomoc przedmedyczna

 

 

11.

 

 

Iwona Podgórska

 

*Liceum medyczne

*licencjat z pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną

*studia podyplomowe: Oligofreno pedagogika

*studia podyplomowe: Wczesne wspomaganie rozwoju

 

 

nauczyciel kontraktowy

 

*kurs- Kinezjologia Edukacyjna

*trzystopniowy kurs- stosowana analiza zachowań- metoda behawioralna

*kurs- Pierwsza pomoc przedmedyczna

*kurs: Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

 

 

 

12.

 

Angelika Suchanowska

 

*licencjat z pedagogiki wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego oraz doradztwo personalne i zawodowe

*mgr wczesne wspomaganie rozwoju

*studia podyplomowe: Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci z autyzmem z elementami integracji sensorycznej

 

 

 

nauczyciel kontraktowy

 

*kurs: Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

 kurs: Stymulacja bazalna

 kurs: Międzynarodowe sympozjum Naukowe "Stosowana Analiza Zachowania w badaniach i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu"

 

 

 

13.

 

Kornelia Raddatz

 

*licencjat z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

*mgr wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego

*mgr wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

 

nauczyciel kontraktowy

 

*kurs- Pierwsza pomoc przedmedyczna

*kurs: Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

*kurs języka migowego

 

 

14.

 

Adrianna Szulc

 

*licencjat z pedagogiki z wychowaniem przedszkolnym i edukacją wczesnoszkolną.

*mgr Oligofreno-pedagogiki

 

nauczyciel kontraktowy

 

*kurs- Pierwsza pomoc przedmedyczna

 

 

 

15.

 

Marzena Nowik

 

*licencjat z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z promocją zdrowia

*mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną

 

nauczyciel kontraktowy

 

*kurs- dla kierowników wycieczek

*kurs- Pierwsza pomoc przedmedyczna

*kurs: Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

*kurs: Czytanie i pisanie pismem punktowym L.Braille’a

 

 

16.

 

Dorota Bąk-Jóźwiak

 

*mgr psychologii

*studia podyplomowe: Wczesne wspomaganie rozwoju

 

 

 

 

 

psycholog

 

Stosowana Analiza Zachowania

* trzystpniowy kurs- Stosowana analiza zachowania- metoda behawioralna

*staż w Instytucie Wspomaganiu Rozwoju Dziecka

*kurs- Pierwsza pomoc przedmedyczna

*VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Autyzm-efektywne sposoby uczenia w praktyce i badaniach”.

 

17.

Aleksandra Zygnerska

 

*licencjat z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z językiem angielskim

*magister pedagogiki rewalidacyjnej z wczesnym wspomaganiem rozwoju

*studia podyplomowe: Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci z autyzmem z elementami integracji sensorycznej

 

 

nauczyciel kontraktowy

 

*kurs: Stosowana analiza zachowania –metoda behawioralna

*kurs: Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

 

 

18.

 

Podgórska Agata

 

*licencjat z wychowania w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

*studia podyplomowe: Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci z autyzmem z elementami integracji sensorycznej

 

 

nauczyciel kontraktowy

 

*kurs: Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

*kurs: Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

 

19.

 

Nadziejko Natalia

 

*studia licencjackie: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

*magister pedagogiki ogólnej

*studia podyplomowe: Edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

*studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną- oligofrenopedagogika

 

 

*nauczyciel stażysta

 

*kurs: Wychowawca kolonijny

 

20.

 

Ambrożewicz Teresa

 

*studia licencjackie: Edukacja wczesnoszkolna: plastyka

*magister Pedagogiki: kształcenie zintegrowane

 

*nauczyciel stażysta

 

*kurs kwalifikacyjny  z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

*szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy- Certyfikat PSRM

*kurs wychowawcy placówki wypoczynku dla dzieci i młodzieży

*kurs języka angielskiego

 

21.

 

Szymborska Aneta

 

*studia licencjackie: Fizjoterapia

*magister pedagogiki- pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową

*magister zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

 

*nauczyciel stażysta

 

*kurs języka angielskiego metodą Colina Rose B1

*Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej

*Metoda Integracji Sensorycznej (SI)

 

22.

 

Wiśniewska Aleksandra

 

*studia licencjackie: Pedagogika. Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim

*magister resocjalizacji z profilaktyka społeczną

*studia podyplomowe: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

 

*nauczyciel stażysta

 

*kurs: Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

*kurs kierownika wycieczek

*kurs : wychowawca wypoczynku dzieci

 

 

23.

 

Mozolewska Magdalena

 

*studia licencjackie: Pedagogika resocjalizacyjna

*magister pedagogiki

*studia podyplomowe: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

 

*nauczyciel stażysta

 

*kurs języka migowego

*kurs: Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

 

 

24.

Lubiejewska Aneta

 

 

*mgr –wychowanie muzyczne

*studia podyplomowe -sztuka muzyka z plastyką

*studia podyplomowe – informacja naukowa i bibliotekoznawstwa

nauczyciel dyplomowany

*Kurs - podstawy muzykoterapii

25.

Mantyk Katarzyna

 

 

* mgr – kompozycja i teoria muzyki

Nauczyciel mianowany.

 

26.

Koczwara Joanna

 

 

*mgr historia

*studia podyplomowe – Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

nauczyciel  stażysta

* instruktor rekreacji ruchowej

27.

Boderek Michał

 

 

* wychowanie fizyczne o spec. Nauczycielskiej                z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjnej

nauczyciel stażysta

*instruktor piłki nożnej

*licencja trenera

 

28.

Gaca Sławomir

 

*mgr wychowania fizycznego

nauczyciel kontraktowy 

*dyplom trenera klasy drugiej tenisa

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

JĘZYK ANGIELSKI

mgr J. Kowal

poniedziełek 10:25 - 10:25

środa 10:25 - 12:25

czwartek 9:55 - 11:55

RYTMIKA

mgr K. Mantyk

piątek 9:00 - 12:00

RELIGIA

M. Janas

wtorek 9:00 - 10:30

ZAJĘCIA SPORTOWE

M. Boderek

wtorek 9:00 - 10:30

czwartek 9:00 - 10:30

BASEN

M. Boderek

wtorek 11:00 - 12:00  Grupa 6-latków int.

piątek 9:20 - 10:20  Grupa 6-latków

ZUMBA

mgr J. Koczwara

środa 9:00 - 12:00

ZAJĘCIA TENISOWE

mgr S. Gaca

czwartek 9:00 - 11:10

Grupa 6-latków int.,  6-latków, 5-latków

FLAŻOLETY

mgr A. Lubiejewska

piątek 7:45 - 10:45

LOGOPEDIA

mgr A. Szwedowicz

mgr A. Skobel

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

M. Boderek

czwartek 10:30 - 11:00

PIELĘGNIARKA

E. Olszewska

poniedziałek 9:00 - 13:00

Akademia Piłkarska Reissa Szczecinek Zumba Szczecinek Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji ZABAJKA Powiat Szczecinek Samorządowa Agencja Promocji i Kultury Fundacja - Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka
projekt / wykonanie strony www: graffik.com.pl